The LashArt Academy strävar alltid att bli så bra som möjligt och höja standarden i vårt helt underbara bransch. Och det gör vi bland annat genom nedan.